Céges tréningek

Információ és ajánlat:
Rosta Sára: produkcio@momentantarsulat.hu +36 30 478 5109

Egy mondatban:
A szokványos kommunikációs tréningeket elmozdítjuk a holtpontról.

Több mondatban:
Tréningjeink alapját imprószínházi technikák képezik. Az angolszász hagyományokból kinőtt módszer fókuszában a rugalmas, spontán, ugyanakkor tudatos és jól irányított kommunikáció áll. Cél élményt és kézzelfogható eszközöket adni az egyéni- és a csapatfejlődéshez.
Fontos, hogy a résztvevők nem „színészkednek” a tréningjeinken, workshopjainkon. Cél, hogy mindenki saját eszközrendszerét tréningezze a játékok, szituációk során. Impró színészként közreműködünk, az inputok alapján életszerű helyzetek és karakterek elé állítjuk a résztvevőket.

Tréningjeink és workshopjaink:

• az elméletet konkrét feladatokon, gyakorlati megvalósuláson keresztül jelenítik meg
• testreszabottak, az egyén saját alapjaira támaszkodva fejlesztenek
• nem szokványosak, kizökkentenek a rutinból és az ismert szerepekből, gondolatmenetekből
• felszabadítóak és stresszoldóak, segítik a feszültségek csoportos feldolgozását és kezelését
• inspirációt jelentenek, kreativitásra ösztönöznek, meglepőek; a spontán cselekvésekben mindenki új arcát mutathatja a többieknek, vagy akár magának is
• „szakmai fórumokat” alakítanak ki, így hasznos egyéni technikák válhatnak közös tudássá

Eszközök és formák:

• Modellált helyzetek – színésztrénerek által eljátszva, a résztvevők által irányítva, alakítva
• Fórumszínház
• Oldó és csapatépítő játékok
• Kreatív és kommunikációs játékok
• Csapatjátékok, kreatív feladatok
• Folyamatos visszacsatolás, értékelés
• Szórakoztató improvizációs est

A Momentán trénerei:

A Momentán az angol-amerikai hagyományokon alapuló interaktív improvizációs színház magyarországi meghonosítója. 10-12 éves előadói és tréneri tapasztalattal rendelkezünk, több mint 900 improvizációs előadást játszottunk.

Kiknek, mikor ajánljuk?

Akiknek egy tréning során fontos a gyakorlat és a sokszínűség. Ha rendhagyó csapatépítésre van szükség kommunikációs haszonnal. Ha a csapat már sok tréningen részt vett, s mindazt, amit tanult, szeretné használni. Ha fontos a tudásmegosztás – egymás inspirálása. Ha egy nagyobb csapatnak kell közösen ráhangolódnia egy témára, fókuszálni egy problémára és megoldást hozni. Ha fontos a személyre szabott fejlesztés. Ha fontos a jó hangulat és az élményszerűség. Ha fontos a kreativitás és az egymásra hangolódás. És számos egyéb esetben is.

A TRÉNINGEK, WORKSHOPOK LEHETSÉGES ELEMEI

Együttműködés- és hatékonyság fejlesztés

• ötletek felszabadítása, mások ötleteinek elfogadása, egyensúlyteremtés – az „egyedül nem megy” elvének megtapasztaltatása
• a rugalmasság képessége és ennek fontossága
• priorizálás, helyes időbeosztás, az időérzék fejlesztése
• döntési helyzetek, csapdák

Problémamegoldást, gyors reagálást fejlesztő, kreativitást ösztönző tréningrészek

• a kreatív folyamatokat elősegítő fizikai és szellemi állapot elérése és fenntartása
• asszociáción alapuló és kreativitást felszabadító játékokkal, köznapi és extrém szituációkkal

Kapcsolatteremtést fejlesztő játékok

• a kapcsolatteremtés eszközei, jó és rossz módszerei, akadályai, zárt és nyitott kommunikáció Ön és társismeret
• személyiségfejlesztő és feltérképező játékok

Ügyfélszolgálati kommunikáció fejlesztése

• értékesítési technikák
• meggyőző erő, hitelesség

Prezentáció

• verbális és nonverbális eszközök
• a hallgatóság bevonása, aktivizálása

Nyilvános beszéd / médiatréning

• színházi technikák (dráma, improvizáció) szerepe és lehetőségei rendhagyó kommunikációt igénylő projektekben
• ppt kontra eredmények, célkitűzések, tervek, stratégiák élményszerű bemutatása
• a különböző médiumokkal való kapcsolattartás veszélyei és lehetőségei
• médiatréning kameragyakorlattal

Konfliktuskezelés

• saját eszközök működtetése gyakorlatban
• konfliktuskezelési stratégiák cél és helyzet függvényében

Kérdezéstechnika

• problémaorientált kérdések
• témavezetés kérdésekkel

Coaching technikák a mindennapokban

• professzionális támogatás a hétköznapokban (tanácsadás és feladatátvállalás nélkül)
• kérdezéstechnika, konstruktív kritika, visszajelzést adni és kapni

Asszertivitás / státuszhelyzetek kezelése

• asszertív kommunikáció státuszmaszkok nélkül
• asszertivitás és tárgyalási stílus

Stresszkezelés / stresszoldás

• kiélezett helyzetek, felpaprikázott kedélyállapot, optimális megoldások
• felszabadító, fantázia-megmozgató játékainkkal, illetve pszichodramatikus technikákkal csökkentjük az egyes munkakörökben óhatatlanul felgyülemlő stresszszintet

Csapatépítés

• gyakorlatilag bármely tréningünk feltétlen velejárója, de lehet kiemelt cél is
• 2-4 órában tréningekhez, konferenciákhoz kapcsolódva színes (esti) kreatív programelem
• szórakoztató impró-csapatverseny (gyors reagálás, koncentráció, kreatív ötletek, együttműködés – nem színészi képességeket mérő impró feladatok)
• 2 napos program forgatással, film- és/vagy műsorkészítéssel

Momentán CSR

• kreatív workhop a stratégia kialakításának, a csapat elköteleződésének elősegítésére a CSR stratégia kommunikációjának támogatása

Design & stratégia: www.cyberdurer.hu